Política de privacitat

Política de Privacitat WEB.

Segons l’establert al RGPD (Reglament (UE) 2016/679), els proporcionem la informació detallada de Protecció de Dades que s’exposa a continuació:

Responsable:

  • Raó Social: Centre d’Altes Capacitats
  • C.I.F.: J65852006
  • Direcció: Carrer de Can Ràbia, 11
  • Telèfon: 93 205 08 76
  • Correu Electrònic: info@centrekepler.com

Finalitat:

Els informem que les Dades de Caràcter Personal recollides, seran incorporades a un Fitxer sota la nostra responsabilitat, amb la finalitat de gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licitin i facilitar als interessats l’oferiment de productes i serveis del seu interès. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals o se sol·liciti la seva supressió per part de l’interessat.

Legitimació:

Les dades de Caràcter Personal obtingudes en aquesta Pàgina Web, així com l’oferiment de productes i serveis oferts, està basada en el consentiment que se sol·licita a l’interessat. L’interessat tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada.

Destinataris:

No se cedirà dades a tercers, excepte obligació legal.

Drets:

Vostè com a interessat directe, té dret a obtenir informació sobre si a Centre d’Altes Capacitats Kepler, SCP. estem tractant dades personals que el concerneixen, o no. Vostè té dret a accedir a les seves dades personals, això com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat que van ser recollits. En determinades circumstàncies, vostè podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en cas que ho faci, les conservarem únicament per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, vostè podrà oposar-se al tractament de les seves dades. Centre d’Altes Capacitats Kepler, SCP. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. En determinades circumstàncies, vostè tindrà dret a rebre les dades personals que el concerneixin i que ens hagi facilitat, i transmetre’ls o sol·licitar que se’ls proporcioni a tercers sense objecció per part nostra (dret a la portabilitat de dades). En determinades circumstàncies, l’informem que tindrà dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics sobre vostè o l’afecti significativament de manera similar.